Pripravujeme | Aktuálne výstavy | Výstavy 2022 | Archív výstav

 

Podoby„PODOBY“

25.3. – 23.6.2022

Pohronské múzeum Nová Baňa – organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu PODOBY – autorská výstava obrazov Márie Debnárovej.

Mária Debnárová sa narodila 23. septembra 1997 v Putyatine (Rusko). Navštevovala Základnú umeleckú školu v Novej Bani v rokoch 2004 – 2012. Strednú školu absolvovala na novobanskom gymnáziu Františka Švantnera. Momentálne je študentkou Technickej univerzity vo Zvolene – odbor dizajn nábytku a interiéru. Tu mala predmety ako napríklad ateliér kresby a priestoru, figurálna kresba, modelovanie, kresba architektúry, dejiny umenia... Popri škole veľa tvorila a to ju motivovalo otvoriť si svoj prvý vlastný ateliér, v ktorom pracuje dodnes.
V roku 2020, počas prvého lockdownu začala tvoriť doma, kde mala k dispozícii iba uhlíky, ceruzky a skicáre. Svoje dielo pridala na sociálnu sieť, kde oslovila svoje verné i nové publikum nielen u Novobančanov. Neskutočne veľa pozitívnych ohlasov, slová uznania ju motivovali tvoriť ďalej. Obrazov pribúdalo a skrsla myšlienka usporiadania výstavy.

KRESBA ARCHITEKTÚRY
Čo sa týka techniky – využíva ceruzku, prírodný a umelý uhlík. Dominantou kresby je architektúra, ktorú dopĺňa o živé, prírodné elementy práve pomocou prírodného uhlíka. Ako podklad si vyberá papier s vyššou gramážou, niekedy siahne po štruktúrovanom papieri. V samotnej kresbe sa snaží zachytiť určitú atmosféru, históriu architektúry, prípadne jej chyby, keď sa jedná o staršiu architektúru – tá potom stráca plastickosť a naberá na štruktúre. V kresbách, ktoré tvorí v plenéri sa zvykne zaoberať svetlom a tieňom daného momentu, kde kresba naberá na forme.

ABSTRAKTNÁ MAĽBA
Výjavy na oblohe a samotná príroda sú jej najväčšou inšpiráciou, pretvára ich do svojich abstraktných obrazov. Hľadanie a experiment je to, medzi čím sa autorka momentálne pohybuje. S novou dobou prichádzajú aj nové médiá a techniky. Pouring technika je nanášanie akrylových farieb na plátno na princípe rozlievania, s touto technikou autorka ďalej experimentovala, hľadala nové možnosti tohto média. Práve tieto liate línie zobrazujú živú prírodu-konáre stromov, trávu, tiež používa špachtľu na zobrazenie organických tvarov. Autorka pracuje s vrstvením jednotlivých médií, obraz tak naberá na textúre. V maľbe sa zaoberá kompozíciou, farbou a textúrou. Maľby sú expresívne a energické.

Môžete sa tešiť na dominanty nášho mesta ako Rozhľadňa Háj, Kohútovo, Kalvária...
Výstava Podoby je pre autorku prvou autorskou výstavou. Verí, že Vás jej tvorba osloví, prípadne inšpiruje.