Služby | Aktuálne | Publikačná činnosť

KNIŽNICA

KnižnicaKnižnicaSlužby pre verejnosť poskytuje i odborná knižnica Pohronského múzea, kde okrem odbornej literatúry je možné študovať regionálnu tlač, historické knižné fondy, mapový materiál, rukopisy,
či archiválie.
Podľa potreby je poskytovaná aj metodická pomoc pri SOČ, ŠVOČ,
diplomových a ročníkových prácach.
Za poplatok je možné využiť služby kopírovania študijných materiálov.

 

 

 

OTVORENÉ VYUČOVACIE HODINY
PREDNÁŠKY SPOJENÉ S PROJEKCIOU

Pohronské múzeum v Novej Bani poskytuje možnosť pre žiakov, študentov a ich pedagógov stráviť zaujímavé vyučovacie hodiny priamo v expozíciách múzea.
Pre záujemcov z radov študentov, prípadne iné organizované skupiny, sú pripravené i prednášky spojené s projekciou. Tematické okruhy sú rozličné, napr.:

• Muzeológia a život našich starých rodičov /vhodné pre 1. stupeň ZŠ / M. Horčinová
• Krvavá nedeľa – 21. január 1945 /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Stredáková
• Futbal v Slovenskom štáte /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Stredáková
• Cesty do minulosti /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/
Mgr. Konečná
• Čaro včerajška /vhodné pre 1. a 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/
Mgr. Konečná
• Poodhalený depozitár /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/
Mgr. Konečná
• Zväz stredoslovenských banských miest /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Stredáková
• Jozef Tarkovich 1841-1924 /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/
Mgr. Konečná
• Čo rok to pohľad /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/
Mgr. Konečná
• Prvá svetová vojna: Mala byť poslednou /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredné školy/ Mgr. Stredáková
• Novobanské cintoríny ako kultúrne dedičstvo //vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Konečná
• Turci v Novej Bani /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Zduchová
• Po stopách Karola a Eugena Dodeka /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Zduchová
• Banícky fašiangový poriadok /vhodné pre 2. stupeň ZŠ, stredoškolákov/ Mgr. Zduchová
• Veľkonočné sviatky /vhodné pre 1. stupeň ZŠ / M. Horčinová
• Vianoce očami detí /vhodné pre 1. stupeň ZŠ / M. Horčinová

PREDAJ LITERATÚRY A DROBNÝCH TLAČÍ

Dejiny Novej Bane, Bedeker Nová Baňa a okolie, pohľadnice, skladačky a iné.