Pripravujeme | Kultúrne podujatia | Archív podujatí

 

Plastiky anjelov15. 5. 2021
Noc múzeí a galérií 2021
PM v Novej Bani sa i v roku 2021 zapojí do tejto medzinárodnej akcie. Prehliadka expozícií a výstav spojená s kultúrnym programom so ZUŠ Nová Baňa.

Máj 2021
Deň múzeí – deň otvorených dverí
Voľný vstup pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí

3
. 7. 2021
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

7. 8. 2021
Večerná prehliadka múzea
už tradične konaná cez letné prázdniny, vždy v prvú sobotu v mesiaci od 18°° do 22°°.

Október 2021
Jesenný koncert
Koncert žiakov a učiteľov ZUŠ v Novej Bani venovaný dôchodcom, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

December 2021
Vianočné koncerty v múzeu
Koncerty pre deti z MŠ, seniorov, i pre širokú verejnosť, ktoré prispievajú k sviatočnej nálade v predvianočnom čase.

 

Upozornenie: Počas konania kultúrnych podujatí vyhotovujeme fotodokumentáciu z ich priebehu
                    a výber z nej zverejňujeme na našom webe.