Aktuality

Milí priatelia!

SandrikS radosťou Vás chceme informovať o ďalšom úspešnom projekte nášho múzea. Tentokrát ide o projekt „z trochu iného súdka“. Boli sme úspešní pri podávaní projektu na akvizíciu múzeí. Akvizícia znamená nadobúdanie, získavanie. A my sme získali do fondu Pohronského múzea kolekciu luxusného stolového náčinia, ktoré vyrábala svetoznáma továreň Sandrik v Dolných Hámroch, neskôr v Hodruši-Hámroch. Na projekt s jednoduchým ale výstižným názvom „Akvizícia Sandrik“ nám prispel Fond na podporu umenia. Spoluúčasť bola hradená z účelovo určených prostriedkov od Banskobystrického samosprávneho kraja. Sandrik
Továreň v Dolných Hámroch bola založená už v roku 1895. Založil ju rytier Róbert von Berks, ktorý sa vyjadril, že je to najväčšia továreň Sandrikna spracovanie striebra v Európe. Od roku 1900 začali používať striebrenú alpaku. V tej dobe továreň viedol Ján Peterka. Svetoznáma sa stala najmä výrobou príborov. Počas prvej svetovej vojny vyrábala pre potreby armády. V 30. rokoch začala vyrábať výrobky z nehrdzavejúcej ocele ako napr. kotle, nádoby pre operačné sály,.., ale aj výrobky zo striebra a alpaky čoho dôkazom sú „naše“ predmety.
Dokopy sme zakúpili 36 kusov predmetov v štýle art deco. Ide o luxusnú čajovú súpravu, fajčiarsku súpravu, kazetu na cigary, súpravu na likér na dizajnovom podnose, ornamentom zdobenú misu na kompót nazývanú aj kompotiéra, ktorá má vložku z brúseného krištáľu, pár strieborných svietnikov, vázu na kvetiny a súpravu na víno pre 12 osôb.

BBSK FPU

 

Reštaurovanie zástavy jednoty Orla

Centrálna maľba po reštaurovani - foto. S.BirkušováMilí priatelia! Chceme informovať o úspešnom projekte záchrany kultúrneho dedičstva regiónu. Na projekt „Reštaurovanie zástavy jednoty Orla“ nám prispel Fond na podporu umenia. Spoluúčasť bola hradená z účelovo určených finančných prostriedkov od Banskobystrického samosprávneho kraja. Konečný výsledok práce reštaurátoriek Mgr. art. Sylvii Birkušovej a akad. maliarky Ľuby Wehlend je skvelý a my sa tešíme, že sme zachránili ďalší kus našej histórie.
Zástava Jednoty Orla z Hodruše-Hámrov bola prijatá na základe odporúčania Komisie na tvorbu zbierok pri PM do zbierok v roku 2018 napriek zlému fyzickému stavu s tým, že v budúcnosti bude reštaurovaná. Do PM ju doniesol uvedomelý amatérsky historik Peter Fridrich, ktorý sa už od svojich 15 rokov stará o klopačku v obci Hodruša-Hámre. Našiel ju poskladanú pod strechou rímsko-katolíckeho farského Kostola svätého Mikuláša.
Jednota Orla bola celočeskoslovenská organizácia. V Banskej Hodruši (dnes súčasť Hodruša-Hámre) vznikol spolok Orol v roku 1922 pod názvom Telocvičná jednota Orol. Katolícka mládež z Orla sa venovala cvičeniu a nacvičovala aj divadlá. Orolskými zásadami boli: 1. Svedomito plniť povinnosti vyplývajúce zo svojho postavenia a povolania. 2. Obetavo plniť všetky povinnosti voči rodine. Členmi Orla boli napr. aj parašutisti Josef Bublík a Jan Kubiš, ktorí sa podieľali na atentáte na Heydricha. V Jednote Orla videli mnohí politické pozadie. Katolícka mládež sa rozhodla v 1930 zrušiť Jednotu Orla a založili nový Katolícky spolok.
Zástava po reštaurovaní, rub - foto S. BirkušováReštaurovaná zástava Jednoty Orla je obojstranná, vyrobená zo vzorovej hodvábnej damaskovej tkaniny béžovej farby, po stranách má tmavozelené textilno-kovové strapce. Je zošitá z troch šírok tkaniny a nie je kompletná, chýba približne 40 cm. Na oboch stranách zástavy, ďalej od žrďovej strany s kovovými krúžkami na zavesenie, sa nachádza olejomaľba v kruhu obšitom textíliou, vďaka ktorej je olejomaľba pripevnená na brokát. Na jednej strane je namaľovaný symbol spolku – orol nesúci kríž. Pod ním je trojvršie. Na kríži je orolský pozdrav „Zdar Boh!“, schválený telocvičnou radou v roku 1914, ktorý je tiež aj baníckym pozdravom. Obsahuje aj kruhopis, názov „Jednota Orla v Hodruši“. Znak je ovenčený vavrínovo-dubovými ratolesťami previazanými stuhou nachádzajúcimi sa priamo na brokáte, t.j. mimo kruhu so znakom. Na druhej strane je namaľovaný kresťanský symbol podávajúcich rúk podobne ovenčený ratolesťami. Zástava vznikla niekedy po roku 1922 po založení spolku.
Na reštaurovanie zástavy sme oslovili odborníčky z Vysokej školy výtvarných umení doc. Mgr. art. Sylviu Birkušovú, ktorá sa špecializuje na reštaurovanie textilu a akademickú maliarku Ľubu Wehlend, ktorá mala na starosti reštaurovanie maľby zo zástavy. Zástava bola podrobená pozorovaniu v rozptýlenom svetle i pomocou USB mikroskopu, čo umožnilo identifikovať a charakterizovať materiálovú podstatu pamiatky, typy väzieb tkanín, spôsoby preväzovania útkov, dostavu osnovy aj útku, spôsob zdobenia, ako aj pozorovať poškodenia tkaniny. Zo zástavy boli tiež odobraté rôzne materiály tak, aby nebola narušená jej celistvosť. Boli analyzované vlákna, aby sa zistil presný druh, hrúbka v mikrometroch, farebnosť, kondícia,... Reštaurátorky mohli objasniť príčiny poškodenia a vybrať vhodný materiál na opravu zástavy. Deformácie vznikli mechanicky, pravdepodobne ako následok používania a následne nevhodného spôsobu uloženia. Po celej ploche sa nachádzalo množstvo trhlín a predratých plôch. Cieľom reštaurovania bolo odstránenie existujúcich poškodení vzhľadom na stav a vlastnosti jednotlivých materiálov. Zástava bola celoplošne očistená od povrchového depozitu. Stredová maľba bola odpáraná, aby sa mohla lepšie spevniť tkanina pod ňou a tiež aby sa maľba mohla samostatne reštaurovať. Tkanina bola čistená tzv. mokrou cestou, počas ktorej sa odsávala vlhkosť a vyrovnávali sa deformácie povrchu. Textil zástavy bol sceľovaný a dofarbovaný. Celoplošne sa sceľovala pomocou hodvábnej krepelíny a následne sa prišila späť maľba, ktorá bola medzitým vyčistená, vyrovnaná, boli scelené trhliny na nej, bola lakovaná a zakonzervovaná. Podobne boli ošetrené aj zlátené ornamenty – vavrínovo-dubové ratolesti. Na zástavu bola vyhotovená aj špeciálna krabica na jej bezpečné uloženie.

BBSK FPU

 

Reštaurovanie dvoch rukopisov zo zbierok

Milí priatelia Pohronského múzea,
s radosťou Vás informujeme, že vďaka úspešnému projektu sa podarilo zachrániť dva dôležité rukopisné dokumenty z našej histórie. S finančnou pomocou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja bol komplexne reštaurovaný najstarší zachovaný prepis „Artykúl“ (regule baníckej mládeže) a „Juramenbuch“ (kniha mestských právnych predpisov a vzorových prísah mešťanov a funkcionárov mesta).
Reštaurovanie dvoch rukopisov zo zbierokRukopisná kniha „Artykule -Reguly baníckej mládeže" predstavuje súbor 16 pravidiel, ktorými sa riadil priebeh tradičného fašiangu novobanskej baníckej mládeže – banícky poriadok. Napísané sú dvojjazyčne, najprv v nemeckom jazyku a potom nasleduje ich slovenský prepis. Okrem nich kniha obsahuje aj rôzne dobové zápisy a tiež mená kromrichtrov a pomocných baníckych mládencov. Prvý hodnoverný zápis je z roku 1789, posledný až z roku 1954.
Túto knižočku u seba v jednotlivých obdobiach vždy opatrovali úradujúci tancmajstri a do múzea sa dostala po smrti posledného z nich Jozefa Hlaváča, ktorý býval od roku 1954 posledným predsedom pôvodného spolku novobanských baníkov. Odvtedy je v muzeálnej zbierke súčasťou expozície histórie mesta spolu so zachovanými rekvizitami z fašiangových baníckych sprievodov. Tým, že sa odovzdávala z generácie na generáciu, sa stále viac poškodzovala. Baníci sa snažili ju aj zliepať a opravovať, tieto sekundárne zásahy, prevedené nevhodnou technikou a materiálmi jej však v mnohých prípadoch ešte viac uškodili.
Reštaurovanie dvoch rukopisov zo zbierokDruhý z dokumentov, Kniha mestského práva, nariadení, meštianskych a služobných prísah, nazývaná Juramenbuch obsahuje mestské právne predpisy. Bola napísaná v roku 1675, ale nariadenia vznikli skôr. Rukopis bol súčasťou kmeňového fondu Archívu slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa. Najsamprv uvádza štatúty siedmych banských miest z roku 1619, potom nasleduje transkripcia (prepis) štiavnického mestského práva z roku 1665 z čias panovania Ferdinanda III. Kniha ďalej obsahuje vzorové prísahy volených funkcionárov i zamestnancov mesta a tiež vzory prísah používaných pri ďalších činnostiach a príležitostiach, ktoré sú zaznamenané sčasti v nemeckom, sčasti v latinskom jazyku. Prísahy predstaviteľov obce Brehy sú písané v slovenskom jazyku.
Oba rukopisy boli značne poškodené mechanicky aj chemicky. Spoločne s reštaurátorom Radovanom Blahom z Banskej Štiavnice, ktorý je špecialistom na reštaurovanie papiera, dokumentov a knižných väzieb sme vypracovali projekt na jej záchranu. Po schválení dotácie z Fondu na podporu umenia a dofinancovaní projektu z účelových prostriedkov od nášho zriaďovateľa - Banskobystrického samosprávneho kraja sme dostali možnosť dať tieto dve cenné pamiatky zreštaurovať a tiež dať vyhotoviť ich kópie, ktoré môže verejnosť vidieť v našich expozíciách. Nakoľko by sa vzácne reštaurované originály mohli poškodiť svetlom, teplom, UV žiarením a pod. je ich vystavovanie možné len pri ojedinelých príležitostiach, aj to na krátky čas. Pre záujemcov z radov bádateľov ich máme k dispozícii na štúdium v digitalizovanej podobe.
S veľkou vďakou za finančnú podporu projektu a spokojnosťou s jeho úspešnou realizáciou môžeme skonštatovať, že dobrá vec sa podarila a zachránili sme dve vzácne historické pamiatky z muzeálnej zbierky pre budúce generácie Novobančanov.

BBSK FPU

 

Reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočia

Reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočiaV roku 2017 sme získali finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na komplexné reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočia. Mestská kniha bola súčasťou fondu Mestského magistrátu slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa v bývalom novobanskom mestskom archíve.
V stave, v ktorom sa kniha pôvodne nachádzala, nebolo možné študovať v nej zapísaný obsah, pretože už len samotným prevracaním stránok by dochádzalo k jej ďalšiemu poškodzovaniu. Na reštaurovanie sa podujal Mgr. Radovan Blaho, ktorý je špecialistom na reštaurovanie papiera, dokumentov a knižných väzieb.
Reštaurovanie mestskej knihy z 18. storočiaKniha je písaná formou kronikárskych ročných záznamov úhľadným rukopisom na ručnom papieri. Písaná bola železo - dubienkovým atramentom, viazaná v jahňacej koži a obsahuje 656 strán textu. Počas reštaurovania musela byť celá knižná väzba demontovaná, pamiatka dezinfikovaná, čistená a neutralizovaná. Bolo nutné doplniť tiež chýbajúce časti tekutou papierovinou, celý knižný blok opätovne zošiť, zhotoviť nové knižné dosky a reštaurovať aj kožený pokryv.
Nakoľko je reštaurovaná pamiatka veľmi vzácna a mohla by sa poškodiť svetlom, teplom, UV žiarením a pod. je vystavovanie jej originálu možné len pri ojedinelých príležitostiach, aj to na krátky čas. V rámci projektu bola vyhotovená presná kópia, ktorá je prístupná bádateľom v Pohronskom múzeu.

Reštaurovanie podporil Fond na podporu umenia.  Fond na podporu umenia

 

Reštaurovanie Kamenného článku z 18. storočia s reliéfom erbu mestaReštaurovanie Kamenného článku z 18. storočia s reliéfom erbu mesta

Reštaurovanie Kamenného článku z 18. storočia s reliéfom erbu mestaV mesiaci marec nám bol od Mgr. art. Igora Hovoriča doručený zreštaurovaný „Kamenný článok z 18. storočia s reliéfom erbu mesta“. Tento kamenný článok sa v minulosti nachádzal na vstupnom portáli na severnej strane radnice. Na kameni je vytesaný motív pôvodného erbu Novej Bane, používaný do roku 1976. Cieľom reštauračných prác bola v prvom rade záchrana hmotnej podstaty diela, aby bolo zamedzené jej ďalšej deštrukcii. Vynovený kamenný článok môžu návštevníci Pohronského múzea vidieť pri vstupe. Pri tejto príležitosti bola zhotovená aj kópia reliéfu erbu, ktorá bude v dohľadnej dobe umiestnená v expozícii baníctva.

Reštaurovanie podporil Fond na podporu umenia.  Fond na podporu umenia